Denizli’de M.Ö. 3. yüzyıla ilişkin olduğu bedellendirilen kaya fotoğrafları bulundu

miRBey

Aktif Üye
Denizli’de M.Ö. 3. yüzyıla ilişkin olduğu bedellendirilen kaya fotoğrafları bulundu
Denizli’de araştırmacı Ümit Şıracı, Bekilli ilçesinde 2 başka noktada M.Ö. 3’üncü yüzyıla ilişkin olduğu bedellendirilen kaya fotoğrafları buldu. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile birlikte bölgede inceleme yapan PAÜ Sanat Tarihi Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, “Kaya fotoğrafları, tespitlerimizden net olarak söyleyebiliyoruz ki; 1071’dilk evvel de buradaydık. Bunlar yüzeylere yazılmış birer mektuptur” dedi.


Kaya fotoğrafları ve tamgalarla ilgili araştırmalar yapan Ümit Şıracı, Bekilli ilçesi kırsalında Türklerin Anadolu’ya 1071 yılından hayli daha evvel yerleştiğini gösteren kaya fotoğrafları tespit etti. İki farklı noktada kayalar üzerine kazınmış 33 figür belirlendi. İslamiyet öncesi periyotta şamanlarca kayalara kazınmış oldukları tabir edilen fotoğraflarda Tatar ve Kıpçak tamgalarının yanı sıra Orta Asya’da çoğunlukla görülen figürlere rastlandı. Buluntuların M.Ö. 3’üncü yüzyıldan başlayarak 19’uncu yüzyıla kadar tarihlendiği açıklandı. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve PAÜ Sanat Tarihi Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, figürlerin bulunduğu alanda inceleme yaptı.


‘Türkler 1071’dilk evvel de Anadolu’daydı’


Denizli’de Türklerin stratejik geçiş noktalarını taradığını belirten Ümit Şıracı, “Burada tamga, kaya resmi, mezar taşı, balbal ve hatta kurganlar var. Bulduklarımızın kıymetlendirilmesi için üniversiteye bildirdik. Burada bir çalışma yürütüldü. Bunlar, Anadolu Türk tarihinin aydınlatılması için kıymetli bilgiler. Buluntular Türklerin Anadolu’ya 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi’ndilk evvel geldiğini kanıtlayacaktır. Bu bölgede ağır biçimde kaya fotoğrafları bulundu. İki alanda tespit ettik. İnanıyorum ki; bu buluntular Anadolu’daki Türk tarihi hakkında yeni bir sayfa açılmasını sağlayacak. Tatar ve Kıpçak tamgaları ile dini motiflere rastladık. İslami dini motiflerin haricinde eski Türklerin inançlarını simgeleyen çizimler var. Şaman çizimleri var. Binlerce yıldır Orta Asya’da rastlanılan kaya fotoğraflarının birebiri var. Bunlar, ortak ritüel lisanı. Bunları beşerler gelişi hoş kazımıyorlar. Bunları yapanlar; dini liderler, kamlar, şamanlar. Muhakkak ritüellere nazaran kazınıyor. Güneşin doğduğu tarafa bakan parlak kayalara kazınmışlar” dedi.


‘Net olarak söyleyebiliriz, 1071’de buradaydık’


PAÜ Sanat Tarihi Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt ise bulunan kaya fotoğraflarının M.Ö. 3’üncü yüzyıla ilişkin olduğunu söz ederek, “Burada 33 figür tespit ettik. Her bir figürün başka farklı kıymeti var. Milattan evvelki çağlardan günümüze yakın bir periyoda kadar yapıldıklarına dair ipuçlarımız var. Genel hallere baktığımızda şaman motifleri ele alınmış. Bunlar, ortak özellik olarak bizleri Orta Asya’ya gdolayıyor. Hafriyatlar Osmanlı devrinde de devam etmiş. Sürahi motifleri bulduk. Osmanlıca yazılar ve isimler bulduk. Hatta Yunan işgali devrinde, büyük ihtimalle Yunanlılar tarafınca yapılmış işaretler de gördük. Denizli yöresinde daha hayli sayıda kaya fotoğrafının tespit edileceğini düşünüyoruz. 10 yıldır kaya fotoğraflarına yönelik bilimsel çalışma yapıyoruz. 1071, bizim Anadolu’nun tapusunu aldığımız bir periyottur. Bu tarihtilk evvel Anadolu’da Türkler var mıydı? Bu bir tartışma konusuydu. Kavimler Göçü’ne baktığımızda Anadolu’da yerleşim olduğunu biliyoruz. Bizans kaynaklarında da bir fazlaca Türk’ün generalliğe kadar yükseldiğini görüyoruz. Kaya fotoğrafları tespitlerimizden net olarak söyleyebiliyoruz ki; 1071’dilk evvel de buradaydık. Bunlar yüzeylere yazılmış birer mektuptur. Okumasını bilenlere epeyce şey anlatır. Orta Asya’daki gelenek burada da devam etmiş. Hem figür birebir vakitte damgalar olarak karşımıza çıkıyor. Kimi yerlerdeki yazıtlarda kullanılan alfabe, Göktürk alfabesi olarak karşımıza çıkıyor. Kaya fotoğraflarının ise M.Ö. 3’üncü yüzyılda başlayıp, 19’uncu yüzyıla kadar devam ettiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.


Kaya fotoğrafları araştırma merkezi kurulacak


Kaya fotoğraflarının bulunduğu alanda inceleme yaparak bilgi alan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da araştırma merkezi kuracaklarını söylemiş oldu. Prof. Dr. Kutluhan, “Bakir alanda kayalar üzerinde fazlaca değişik kaya fotoğrafları bulundu. Buluntular, üniversitemiz tarafınca yorumlandı. Bizi tarihin eskilerine gdolayıyor. İslam öncesi ve daha sonrası figürler olduğu tabir edildi. Kaya fotoğrafları üzerinde durmayı maksat edindik. Bu alanda yurt haricinde bir fazlaca merkezler kuruldu. Biz de Türkiye’deki birinci kaya fotoğrafları araştırma merkezini kurmayı planlıyoruz. Anadolu tarihinin en derin bilgisi kaya fotoğraflarında gizli. Nereden geldiğimiz noktasında tarihin en derin ayrıntıları kaya fotoğraflarında gizli. Şayet bu tarihi çözebilirsek, bizim başarımız olacak. Türkiye’de bu mevzu biliniyordu lakin kıymeti noktasında tahminen biraz gerilerde kalmıştı. Bu çalışmaları bilimsel olarak yapacağız” diye konuştu.

Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.