Saç Ekim Yöntemleri Nelerdir ?

İstanbullu

Yeni Üye
Günümüzde FUE, mikro fue, safir fue ve DHI (choi) gibi birçok farklı isimle anılan saç ekim yöntemleri olmakla birlikte, mantık olarak bir tane saç ekim yöntemi vardır. Operasyon sonrası meşakkatli bir sürecin yaşandığı ve saç ekiminin atası olarak bilinen FUT ise artık günümüzde tercih edilmediği için, makalemizde FUT’a çok az değineceğiz.

Saç ekim yöntemleri saç köklerinin kafa derisinden toplanma şekli ve kökleri yerleştirme biçimine göre farklılık göstermektedir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle saç ekim yöntemleri beraberinde bir takım yenilikleri getirmiş ve saç naklinin ağrısız, yara izsiz yapılmasını sağlamıştır.

Saç ekim yöntemleri FUT ve FUE olarak 2’ye ayrılır. FUT yöntemiyle şerit halinde bir kesi ile çıkarılan saç kökleri, FUE yönteminde ile tek tek çıkarılır. FUE ile gerçekleştirilen saç ekim operasyonları saç köklerini manuel, motor ve robotik tekniklerle elde etmektedir. FUT yöntemiyle saç ekimi ise artık tercih edilen bir yöntem değildir.

Saç dökülmesi cerrahi olarak tedavi edilmeye başlandığından bu yana temel 2 amacı olmuştur:

  1. Yüksek ölçekli doğal sonuç elde etmek.
  2. Donör bölgesi yetersiz hastalar için de saç naklinin yapılmasına imkân sağlamak.
Bu yönde gerekli arayışlar hala devam etse de son yıllarda kullanılan FUE saç ekim yöntemleri her iki amacın gerçekleşmesinde tatmin edici sonuçlar sağlamaktadır [1].

Saç Ekim Yöntemleri Nelerdir?
Saç ekimi cerrahisi temelde; saç köklerinin toplanması, kanalların açılması ve saç köklerinin kanallara yerleştirilmesi aşamalarından oluşmakta olup, uygulamada ise çeşitli farklılıklar göstermektedir. Geçmişten günümüze uygulanmakta olan saç ekim yöntemleri sırasıyla şunlardır:

  1. FUT Yöntemi (Foliküler Ünite Transplantasyonu),
  2. FUE Yöntemi (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu),
  3. DHI Yöntemi (Direct Hair Implantation)
  4. Robotik FUE Yöntemi.
FUT Yöntemi
Donör bölgeden saç kalın bir şerit halinde deriyle birlikte çıkarılır. Saç kökleri mikroskop altında deri dokularından ayrıldıktan sonra saçsız alana, şeritler halinde tek tek ekilir. Genellikle alınan saçlı deri parçası 10-15 mm genişliğinde iki kulak arası mesafeye bağlı olarak 25-30 cm uzunluğunda olabilmektedir [2]. Saç kökleri elde edildikten sonra bu bölgenin dikilmesi gerekmektedir.Dikilen bölgede operasyon sonrasında 8-10 cm’lik yara izi kalır. Tek seferde fazla saç kökü ekilmesi nedeniyle avantajlı görülür. Ancak hem sancılı bir süreç hem de sonrasında iz kalması nedeniyle FUT saç ekim yöntemleri içerisinde tercih edilen bir yöntem olmamaktadır.

FUE Yöntemi
FUE saç ekim yöntemi ilk olarak 2002 yılında Rassman ve arkadaşları tarafından uygulanmıştır [3]. FUT yönteminde olduğu gibi saçlar iki kulak arası ense bölgesinden alınır. Ancak saç kökleri donör bölgeden şerit halinde değil, teker teker alınmaktadır. Doğal bir görüntü oluşturması ve donör alanda tahribat bırakmaması nedeniyle FUT yöntemini gerisinde bırakmıştır. FUE yöntemiyle gerçekleştirilen saç ekimi lokal anestezi altında gerçekleştirilirken, hastanın ağrı ve acı çekmesini de ortadan kaldırmaktadır.

Saç ekim yöntemleri arasında bugün bir standart olan FUE ile saç ekimi 4 farklı şekilde yapılmaktadır:

Manuel Punch ile FUE
Saç kökleri FUE yönteminde ilk olarak manuel punch tekniğiyle toplanılıyordu. Çeşitli büyüklükte uçlara sahip olan bu punchlarla saç kökleri doktorlar tarafından elle gevşetiliyordu. Sonrasında ise micropen-set denilen cihazla gevşetilen saçlar tek tek toplanılmaktadır. Tek tek elle toplanması sebebiyle manuel punch tekniğiyle gerçekleştirilen FUE saç ekim yöntemi oldukça zaman almaktadır.

Mikromotor ile FUE
Saç köklerinin alınacağı yerler bu araç sayesinde otomatik olarak gevşetilmektedir. Aynı manuel punch gibi çeşitli boyutlarda uçlara sahiptir. Bu uçlar istenilen boyuta göre mikro motor cihazına yerleştirilir. Ve saç kökleri etrafında minik delikler açarak saç köklerini otomatik olarak gevşetir. Gevşetilen saç kökler yine manuel punchta olduğu gibi mikropen-set cihazıyla toplanır. Otomatik dönme özelliği sayesinde saç ekimi operasyonları daha kısa sürede bitirilmektedir.

Robotik FUE Yöntemi
Gelişen teknoloji saç ekim yöntemleri kapsamında çeşitli yeniliklere de yol açmıştır. Robotik FUE olarak geçen bu yöntemle saç kökleri doktor tarafından yönlendirilen bir robot aracılığıyla toplanmaktadır. Sistem kafanın birden fazla kamerayla görüntülenip, görüntünün bilgisayar ortamına aktarılmasıyla çalışır. Bilgisayar ortamına aktarılan görüntü üzerinden yapılan analizler sonucu, saç köklerinin çıkış yönlerine göre saç kökleri toplanır. Bilgisayar ekranı sayesinde kafa derisi büyütüldüğü için kökler arası mesafe net görülmektedir. Bu da saç kökleri toplanırken diğer köklerin zarar görme ihtimalini minimal düzeye indirir. Böylece standart saç ekim yöntemleri ile kıyaslandığında Robotik FUE avantajlı bir durum yaratmış olur [4]. Robotik FUE henüz gelişmekte olduğundan çoğu saç ekim merkezlerinde rutin olarak kullanılmamaktadır [5].

DHI Yöntemi
Kalem tekniği olarak da anılan DHI yöntemi ile saç ekimi, FUE saç ekiminin özel uçlu kalem (Choi Pen) aracılığıyla gerçekleştirilmesidir. Choi saç ekimi ya da tıraşsız saç ekim yöntemi olarak da bilinmektedir. Choi iğnesi şekil itibariyle ince yuvarlak ve keskin bir uca sahiptir. DHİ saç ekimi işleminde saç kökleri bu iğne aracılığıyla donör bölgeden toplanmaktadır. Bu yöntem saç köklerinin kanal açılmadan kel alana direkt ekilmesi işlemiyle diğer FUE saç ekim yöntemleri aşamalarından farklılaşmaktadır. Özetle FUE yönteminin bilinen kanal açma ve yerleştirme aşamaları choi kalem aracılığıyla DHI’de aynı anda gerçekleştirilir. Böylelikle saç kökleri vücut dışında daha az bekletildiği için saç ekim başarısının arttığı düşünülmektedir.Saç Ekimi Fiyatları?
Saç ekimi yaptırmaya karar verenler, operasyonla ilgili tüm ayrıntıları bilmek isterler. Bu ayrıntılardan biri de operasyonun maliyetidir.

Bu yöntemlerin dışında saç ekim yöntemleri konusunda kök hücre ve saç klonlama gibi çeşitli tedavi yöntemleri de konuşulmaktadır ancak bu iki tedavi şekli de şuan emekleme, daha doğrusu araştırma-geliştirme aşamasında olup kesin veriler veya sonuç henüz yoktur. Halihazırda FUE Tekniği, kendisine eklemlenen yöntemlerle geliştirilerek günümüzdeki konumuna gelmiş ve birçok insana umut ışığı olmuştur.